Tağıyev Firudin Hilal oğlu, Əskipara kəndi

Hüseynov Sulduz Əlamdar oğlu, Əskipara kəndi
Məmmədova Rəna Əmmulla qızı, Bala Kəngərli kəndi
Əhmədov Yadigar Heydər oğlu, Bala Kəngərli kəndi