Tağıyev Firudin Hilal oğlu, Əskipara kəndi

Abdullayev Zabil Mikayıl oğlu, Qaradağlı kəndi
Göyüşova Dilguşə Cabbar qızı, Əskipara kəndi
Səfərov Əziz Rəhim oğlu, Əskipara kəndi