Tağıyev İmamverdi Hilal oğlu, Əskipara kəndi

Sadıgov Səhhət Sabir oğlu, Əskipara kəndi
Baxşaliyev Bayram Bəylər oğlu, Əskipara kəndi
Orucov Neymət Musa oğlu, Qaradağlı kəndi