Tağıyev İmamverdi Hilal oğlu, Əskipara kəndi

Məhəhrrəmov Adalət Əkbər oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Abbasov Tamit Əşrəfov oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Əhmədov Yadigar Heydər oğlu, Bala Kəngərli kəndi