Tağıyev İmamverdi Hilal oğlu, Əskipara kəndi

Səfərov Əziz Rəhim oğlu, Əskipara kəndi
İsmayılov Elman Fezi oğlu, Əskipara kəndi
Sadıgov Çingiz, Əskipara kəndi