Tağıyev Maqsud Nağı oğlu, Nərimanlı kəndi

Eminova Surəyya Bahadur qızı, Qızılhacılı kəndi
Alıyev Daşdəmir Alı oğlu, Nərimanlı kəndi
Məmmədov Şükür Həsən oğlu, Nərimanlı kəndi