Tağıyev Polad Nağı oğlu, Nərimanlı kəndi

Abbasov Şəfi Homuş oğlu, Balakürd kəndi
Aslanova Familə Əliş qızı, Yeni yol kəndi
Məmmədova Xanım İsmayıl qızı, Qızılhacılı kəndi