Talıbova Lalə, Quzanlı kəndi

Sadıqov Akif Allahverdi oğlu, Zəngişalı kəndi
Hacıyev Teyub Sevindik oğlu, Ergi kəndi
Sarıyev Əlizamin Telman oğlu, Çəmənli kəndi