Talıbova Lalə, Quzanlı kəndi

Səfərov Vüqar Səməd oğlu, Çəmənli kəndi
Bağırov Xəlil Mamed oğlu, Quzanlı kəndi
Hüseynov Samir Əmrah oğlu, Mirəşelli kəndi