Talıbova Lalə, Quzanlı kəndi

İbişov Fəqan Allahverdi oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Həsənov Mübariz, Sarıcalı kəndi
İsmayılov Əhməd İsmayıl oğlu, Çəmənli kəndi