Teymurov Zakrəddin Köçəri oğlu, Xan Qərvənd kəndi

Əliyev Surxay Qəzənfər oğlu, Boluslu kəndi
Rzayev Adil Xurşud oğlu, Zeynallı kəndi
Məmmədov Halay Məhəmməd oğlu, Yeni yol kəndi