Xəlilov Nadim Tapdıq oğlu, Güloğlular kəndi

Hüseynova Səadət, Əliyanlı kəndi
Piriyev Cəmil Əvəz oğlu, Saatlı kəndi
Hüseynov Aftandil Rəşid oğlu, Şorəlli kəndi