Xəlilov Nadim Tapdıq oğlu, Güloğlular kəndi

Mahmudov Rahib, Əliyanlı kəndi
Məmmədov Seymur Firdovsi oğlu, Darğalar kəndi
İsmayılova Qumru, Əliyanlı kəndi