Xəlilov Nadim Tapdıq oğlu, Güloğlular kəndi

Hüseynov Vüqar, Əliyanlı kəndi
Hüseynova Günay Arzuman qızı, Əliyanlı kəndi
Məmmədov Nurəddin, Seyid Yusifli kəndi