Xəlilov Nadim Tapdıq oğlu, Güloğlular kəndi

Hüseynov Bəhrəm Rəşid oğlu, Şorəlli kəndi
Mehdiyev Vaqif Fərəc oğlu, Əyricə kəndi
Hüseynova Mehriban, Şorəlli kəndi