Xəlilov Qiyas Məhəmməd oğlu, Boluslu kəndi

Suleymanov Mahmud Valeh oğlu, Boluslu kəndi
Səfərov Allahverdi Oruc oğlu, Yeni yol kəndi
Qarayeva Tinatin Ənvər qızı, Boluslu kəndi