Xəlilov Qiyas Məhəmməd oğlu, Boluslu kəndi

Ağalarov Ziyəddin Köçəri oğlu, Xan Gərvənd kəndi
Məmmədov Halay Məhəmməd oğlu, Yeni yol kəndi
Verdiyev İlqar Qasım oğlu