Xəlilov Tural Tapdıq oğlu, Poladlı kəndi

Mirzəyev Əhməd Məhəmməd oğlu, Muğanlı kəndi
Qarayev Kərəm Yelmar oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Quliyeva Həqiqət Balaca qızı, Qaraxanlı kəndi