Xankişiyeva Xanım Aslan qızı, Boyat kəndi

Qasımov Raqub Mejdin oğlu, Arazbar kəndi
Qarayev Aydın Yelşar oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Cəfərova Çinarə Elşən qızı, Poladlı kəndi