Xankişiyeva Xanım Aslan qızı, Boyat kəndi

Abdullayev Həsən Hüsən oğlu, Boyat kəndi
Hüseynov Nüsravan Allahverdi oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Qasımov Kamil Xosrov oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi