Xankişiyeva Xanım Aslan qızı, Boyat kəndi

İsgəndərova Afət Səfər qızı Poladlı kəndi
Cəfərli Mənaf Davud oğlu, Poladlı kəndi
Əliyev Yusif Zahir oğlu, Poladlı kəndi