Xankişiyeva Xanım Aslan qızı, Boyat kəndi

Quliyev Raqub Rəhim oğlu, Hındarx qəsəbəsi
İbrahimov Rasim Cavid oğlu, Poladlı kəndi
Hüseynov Zulfu Fətum, Hındarx qəsəbəsi