Xankişiyeva Xanım Aslan qızı, Boyat kəndi

Aslanov Nizami Əvəz oğlu, Boyat kəndi
Səfərova Aygün Rövşən qızı, Poladlı kəndi
Cəfərzadə Məhəmməd Səttar oğlu, Poladlı kəndi