Xosrovzadə Vüqar Sərhad oğlu, Quzanlı kəndi

Hüseynov.E, Mərzili kəndi
Quliyev Allahverdi Qara oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Əliyev Tahir Soltan oğlu, Zəngişalı kəndi