Xosrovzadə Vüqar Sərhad oğlu, Quzanlı kəndi

Gözəlov Hafiz Vaqif oğlu, Üçoğlan kəndi
Ağamirov Mirağa Seyid Məhəmməd oğlu, Zəngişalı kəndi
Əliyev Şakir Əbülfət oğlu, Yüzbaşılı kəndi