Xosrovzadə Vüqar Sərhad oğlu, Quzanlı kəndi

Səfərov Vüqar Səməd oğlu, Çəmənli kəndi
Rüstəmov Fəxrəddin Mehdi oğlu, Baharlı kəndi
Quliyev Səyyaf Əli oğlu, Çəmənli kəndi