Xosrovzadə Vüqar Sərhad oğlu, Quzanlı kəndi

Əhmədov Yaqub Mirzə oğlu, Quzanlı kəndi
Umudova Gülyanaq Valeh qızı, Quzanlı kəndi
İsmayılov Fizuli Cəfər oğlu, Qaradağlı kəndi