Xosrovzadə Vüqar Sərhad oğlu, Quzanlı kəndi

Cəfərov Nazim Rasim oğlu, çoğlan kəndi
Əliyeva Vüsalə Kamran qızı, Quzanlı kəndi
Allahverdizadə Asiman Bahadur qızı, Quzanlı kəndi