Xosrovzadə Vüqar Sərhad oğlu, Quzanlı kəndi

Sarıyev Ayaz Tahir oğlu, Çəmənli kəndi
Əliyeva Vüsalə Kamran qızı, Quzanlı kəndi
Hüseynov.E, Mərzili kəndi