Xosrovzadə Vüqar Sərhad oğlu, Quzanlı kəndi

Əhmədova Həqiqət Elxan qızı, Quzanlı kəndi
Şükürov Bəhram Musa oğlu, Zəngişalı kəndi
Mikayılov Əbülfət Ənvər oğlu, Mahrızlı kəndi