Xudiyev Elşən Mikayıl oğlu, Yeni yol kəndi

Əliyev Yusif Qərib oğlu, Nərimanlı kəndi
Tağıyev Muradil Məhəmmədəli oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Aslanov Məzahir Ədil oğlu, Yeni yol kəndi