Xudiyev Elşən Mikayıl oğlu, Yeni yol kəndi

Məmmədova Səkinə, Nərimanlı kəndi
Hüseynov Yaşar Hüseyn oğlu, Yeni yol kəndi
Əliyev Yusif Qərib oğlu, Nərimanlı kəndi