Yusifova Könül Paşa qızı, Quzanlı kəndi

Quliyev Allahverdi Qara oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Qarayev Zahid Mirzə oğıu, Sarıcalı kəndi
Cəfərov Sahil Cərkəz oğlu, Zəngişalı kəndi