Əhliyyətzadə Cavidan Əhməd oğlu, Quzanlı kəndi

Hacıyev Fikrət Əsgər oğlu, Çəmənli kəndi
Abbasov Abbas İldırım oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Məmmədov Niyazi Nizami oğlu, Quzanlı kəndi