Əhliyyətzadə Cavidan Əhməd oğlu, Quzanlı kəndi

Cəfərov Sahil Cərkəz oğlu, Zəngişalı kəndi
Sarıyev Mahir Yelmar oğlu,
Hüseynov Sahib Firəddin oğlu, Ergi kəndi