Əhmədli Aytən Yaşasın qızı,Poladlı kəndi

Əliyev Eldəniz Zakir oğlu, Şahsevən kəndi
Məmmədova Səringül Əjdər qızı, Hacılar kəndi
Novruzov Vahid Qaçay oğlu, Hındarx qəsəbəsi