Əhmədli Aytən Yaşasın qızı,Poladlı kəndi

Əliyeva Aygün Mobil qızı, Poladlı kəndi
Seyfullazadə Elçin Hüseyn oğlu, Poladlı kəndi
Qəhrəmanov Rəşid Səvayət oğlu, Kəhrizli kəndi