Əhmədov Saleh Əziz oğlu, İkinci Yüzbaşılı kəndi

Əliyev Sərdar Sənan oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Süleymanov Kamil Həsənxan oğlu, Zəngişalı kəndi
Fərzəliyev Natiq Sərxan oğlu, Qaradağlı kəndi