Əhmədov Saleh Əziz oğlu, İkinci Yüzbaşılı kəndi

Hüseynov Şükur Allahverdi oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Hüseynov Xəyyam Ağalar oğlu, Quzanlı kəndi
Baxşəliyev Ramil Vəli oğlu, Baharlı kəndi