Əhmədov Saleh Əziz oğlu, İkinci Yüzbaşılı kəndi

Hüseynov.E, Mərzili kəndi
Qasımov Fariz Ələm oğlu, Qaradağlı kəndi
Əliyev Eyvaz Həbib oğlu, Zəngişalı kəndi