Əhmədov Saleh Əziz oğlu, İkinci Yüzbaşılı kəndi

Sarıyev Hidayət Musa oğlu, Çəmənli kəndi
Əliyev Elmir, Ergi kəndi
Sadıqov Akif Allahverdi oğlu, Zəngişalı kəndi