Əhmədov Saleh Əziz oğlu, İkinci Yüzbaşılı kəndi

Hüseynov Samir Əmrah oğlu, Mirəşelli kəndi
Məmmədov Rahim İlqar oğlu, Quzanlı kəndi
Əliyev Nazim, Qaradağlı kəndi