X. Xaliq Fazil oğlu

Hacıyeva Xatirə Baxşeyiş qızı, Quzanlı kəndi
Cəfərov Nazim Rasim oğlu, çoğlan kəndi
Məmmədov Niyazi Nizami oğlu, Quzanlı kəndi