Əhmədov Şamil, Qaradağlı kəndi

İmanov Hüseyn Qubad oğlu, Qaradağlı kəndi
Sarıyev Elmin Əbülfət oğlu, Ergi kəndi
Şahverdiyev Elman Göyüş oğlu, Çəmənli kəndi