Əhmədov Şamil, Qaradağlı kəndi

Allahverdiyeva Sevinc Ramazan qızı, Quzanlı kəndi
Qəhrəmanov Əfəndi Barat oğlu, Qaradağlı kəndi
Bayramova Sevda Binnət qızı, Üçoğlan kəndi