Əhmədov Şamil, Qaradağlı kəndi

Mehdizadə Üzeyir Mehdi oğlu, Qaradağlı kəndi
Əliyev İlham, Əfətli kəndi
Hüseynov Şükur Allahverdi oğlu, Yüzbaşılı kəndi