Əhmədov Yadigar Heydər oğlu, Bala Kəngərli kəndi

Sadıgov Səhhət Sabir oğlu, Əskipara kəndi
Kərimov Məsud Əli oğlu, Bala Kəngərli
Əhmədova Ərşad Yadigar oğlu, Bala Kəngərli kəndi