Əhmədov Yadigar Heydər oğlu, Bala Kəngərli kəndi

İsgəndərov Zaur Ənvər oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Tağıyev Firudin Hilal oğlu, Əskipara kəndi
Məhəhrrəmov Adalət Əkbər oğlu, Bala Kəngərli kəndi