Əhmədov Yadigar Heydər oğlu, Bala Kəngərli kəndi

İsmayılov Elman Fezi oğlu, Əskipara kəndi
İsgəndərov Müşfiq Şahmar oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Qasımov Ziyəddin Azay oğlu, Bayandur kəndi