Əhmədov Yadigar Heydər oğlu, Bala Kəngərli kəndi

Tağıyev Firudin Hilal oğlu, Əskipara kəndi
Quliyev Ehtiram Məhərrəm oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Səfərov Əziz Rəhim oğlu, Əskipara kəndi