Əhmədov Yadigar Heydər oğlu, Bala Kəngərli kəndi

İsgəndərov Zaur Ənvər oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Orucova Şövkət Firidun qızı, Əskipara kəndi
Məmmədova Qonça Cavanşir qızı, Əskipara kəndi