Əhmədov Yadigar Heydər oğlu, Bala Kəngərli kəndi

Bədəlov Sədrəddin Zeynalabdın oğlu, Əskipara kəndi
Məmmədova Gülən Həsənalı qızı, Bala Kəngərli kəndi
Abbasov Tamit Əşrəfov oğlu, Bala Kəngərli kəndi