Əhmədova Ərşad Yadigar oğlu, Bala Kəngərli kəndi

Tağıyev İmamverdi Hilal oğlu, Əskipara kəndi
Göyüşova Dilguşə Cabbar qızı, Əskipara kəndi
Sadıgov Səhhət Sabir oğlu, Əskipara kəndi