Əhmədova Ərşad Yadigar oğlu, Bala Kəngərli kəndi

İsgəndərov Zaur Ənvər oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Orucov Neymət Musa oğlu, Qaradağlı kəndi
Əliyev Eldar İbiş oğlu, Bala Kəngərli kəndi