Əhmədova Ərşad Yadigar oğlu, Bala Kəngərli kəndi

Tağıyev Firudin Hilal oğlu, Əskipara kəndi
Hüseynov Sulduz Əlamdar oğlu, Əskipara kəndi
Orucov Neymət Musa oğlu, Qaradağlı kəndi