Əhmədova Ərşad Yadigar oğlu, Bala Kəngərli kəndi

Həsənov Kənan Hikmət oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Hüseynov Allahverdi Ələmdar oğlu, Əskipara kəndi
Kərimov Zabil İbiş oğlu, Bala Kəngərli kəndi