Əhmədova Ərşad Yadigar oğlu, Bala Kəngərli kəndi

Əhmədov Yadigar Heydər oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Baxşaliyev Bayram Bəylər oğlu, Əskipara kəndi
Quliyev Ehtiram Məhərrəm oğlu, Bala Kəngərli kəndi