Əhmədova Ərşad Yadigar oğlu, Bala Kəngərli kəndi

Musayeva Minayə Mədət qızı, Əskipara kəndi
Axundova Nigar Xanlar qızı, Əskipara kəndi
Abbasov Tamit Əşrəfov oğlu, Bala Kəngərli kəndi