Əhmədova Ərşad Yadigar oğlu, Bala Kəngərli kəndi

Qasımov Ziyəddin Azay oğlu, Bayandur kəndi
Abbasov Tamit Əşrəfov oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Bayramov Hümbət İsa oğlu, Qaradağlı kəndi