Əhmədova Həqiqət Elxan qızı, Quzanlı kəndi

Orucov Vüqar Yusif oğlu, Sarıcalı kəndi
Hüseynova Şəlalə Zakir, Quzanlı kəndi
Sarıyev Elmin Əbülfət oğlu, Ergi kəndi