Əhmədova Həqiqət Elxan qızı, Quzanlı kəndi

Alıxanov Heydər Qənimət oğlu, Zəngişalı kəndi
Mikayılov Əbülfət Ənvər oğlu, Mahrızlı kəndi
Səfərov Həsrət Kazım oğlu, Üçoğlan kəndi