Əhmədova Həqiqət Elxan qızı, Quzanlı kəndi

Mikayılov Əbülfət Ənvər oğlu, Mahrızlı kəndi
Səfərov Fəqani Rəşid oğlu, Üçoğlan kəndi
Həşimov İsmayıl Qurban oğlu, Baharlı kəndi