Əhmədova Həqiqət Elxan qızı, Quzanlı kəndi

İsmayılov Fizuli Cəfər oğlu, Qaradağlı kəndi
Əliyev Akif Firəç oğlu, Kolqışlaq kəndi
Allahverdiyev Bəbiş Qədir oğlu, Zəngişalı kəndi