Əhmədova Həqiqət Elxan qızı, Quzanlı kəndi

Süleymanov Kamil Həsənxan oğlu, Zəngişalı kəndi
Kərimov Yasir Kamal oğlu, Qaradağlı kəndi
Səfərov Ağalar İsa oğlu, Üçoğlan kəndi