Ələsgərli Səriyyə Sədrəddin qızı, Quzanlı kəndi

Cəfərov Nazim Rasim oğlu, çoğlan kəndi
Kamalzadə Şəhnurə Mübariz qızı, Quzanlı kəndi
Sarıyev Elməddin Əbülfət oğlu, Ergi kəndi