Ələsgərli Səriyyə Sədrəddin qızı, Quzanlı kəndi

Sabirli Əfruz Elxan qızı, Quzanlı kəndi
Əhmədov Saleh Əziz oğlu, İkinci Yüzbaşılı kəndi
Hüseynova Şəlalə Zakir, Quzanlı kəndi