Ələsgərli Səriyyə Sədrəddin qızı, Quzanlı kəndi

Məmmədov Elmir Xaspolad oğlu, Zəngişalı kəndi
Abbasov Malik İslam oğlu, Evoğlu kəndi
Həsənova Xanım Əhəd qızı, Quzanlı kəndi