Ələsgərli Səriyyə Sədrəddin qızı, Quzanlı kəndi

Kərimov İlqar Kamal oğlu, Qaradağlı kəndi
Cəfərov Nəbi, Əhmədağalı oğlu
Sarıyev Ayaz Tahir oğlu, Çəmənli kəndi