Ələsgərli Səriyyə Sədrəddin qızı, Quzanlı kəndi

Məmmədov Saleh Sərdar oğlu, Kiçikli kəndi
Quliyev Səyyaf Əli oğlu, Çəmənli kəndi
Kərimov İlqar Kamal oğlu, Qaradağlı kəndi