Ələsgərli Səriyyə Sədrəddin qızı, Quzanlı kəndi

Qulamov İlqar Mirağa oğlu, Quzanlı kəndi
Səmədov Səməd Yunis oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Kərimov Yasir Kamal oğlu, Qaradağlı kəndi