Ələsgərov Adil Sərdar oğlu, Boyat kəndi

Kərimov Tofiq Əkbər oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Əhmədova Fazilə Siyavuş qızı, Poladlı kəndi
Baxşəliyev Soltan Bəkili oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı