Ələsgərov Adil Sərdar oğlu, Boyat kəndi

İbrahimov Ruslan Fəxrəddin oğlu, Poladlı kəndi
Qədirov Ağaməmməd Allahverdi, Hındarx qəsəbəsi
Tağıyev Ələddin Tağı oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı