Ələsgərov Adil Sərdar oğlu, Boyat kəndi

Tağıyev Ələddin Tağı oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı
Allahverdiyev Radil Adıgözəl oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Qasımov Nazim Şükür oğlu, Hındarx qəsəbəsi