Əliyev Baxdüşün kəndi, Körpüsındıran kəndi

Hüseynova Sərfinaz İsmayıl qızı, Şorəlli kəndi
Həsənov Ələsgər Heydər oğlu, Şorəlli kəndi
Alıyev Oktay Həsən oğlu Əyricə kəndi