Əliyev Baxdüşün kəndi, Körpüsındıran kəndi

Qarayev Arzu ,Bala Qacar kəndi
Hüseynova Səadət, Əliyanlı kəndi
Həsənov Bəylər Aşod oğlu, Güloğlular kəndi