Əliyev Baxdüşün kəndi, Körpüsındıran kəndi

Məmmədov Nurəddin, Seyid Yusifli kəndi
Rüstəmov Bəhruz, Uğurbəyli kəndi
Həsənov Vəzir, Güloğlular kəndi