Əliyev Baxdüşün kəndi, Körpüsındıran kəndi

Hüseynova Sərfinaz İsmayıl qızı, Şorəlli kəndi
H. Arzu Qurban oğlu, Cəyirli kəndi
P. Fəxri İsmayıl, Cəyirli kəndi