Əliyev Baxdüşün kəndi, Körpüsındıran kəndi

Əliyev Seymur Heydər oğlu, Nazırlı kəndi
Əzimova Qənirə, Gərənə kəndi
Hüseynov Çingiz Murtuza oğlu, Əliyanlı kəndi