Əliyev Baxdüşün kəndi, Körpüsındıran kəndi

Məmmədova Lalə Məhərrəm qızı, Cəyirli kəndi
Mahmudova Zəminə, Gərənə kəndi
H. Eldəniz Qurban oğlu, Cəyirli kəndi