Əliyev İlham, Əfətli kəndi

Əliyev Vidadi Şahmalı oğlu, Əfətli kəndi
Əliyev Şakir Əbülfət oğlu, Yüzbaşılı kəndi
İmanov Hüseyn Qubad oğlu, Qaradağlı kəndi