Əliyev İlham, Əfətli kəndi

Gərayev Sabir Ağa oğlu,Mahrızlı kəndi
Həşimov Nizami Qurban oğlu, Baharlı kəndi
Məmmədov Lənkəran Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi