Sarıyev Mahir Yelmar oğlu,

Gərayeva Fəridə Ədil qızı, Zəngişalı kəndi
Sarıyev Samir Əmiraslan oğlu, Çəmənli kəndi
Səfərov Həsrət Kazım oğlu, Üçoğlan kəndi