Sarıyev Mahir Yelmar oğlu,

Cəfərov Nəbi, Əhmədağalı oğlu
İbadov Ədalət Bəylər oğlu, Çəmənli kəndi
Mustafaev Mürsəl Temur oğlu, Yüzbaşılı kəndi