Əliyev Kazım Cəmil oğlu, Poladlı kəndi

Cəfərli Xeyransa Tələt qızı, Poladlı kəndi
Məmmədov Rafiq Azay oğlu, Arazbar kəndi
Rəhimli Saray Şahin qızı, Poladlı kəndi