Əliyev Kazım Cəmil oğlu, Poladlı kəndi

Süleymanov Təşgilat Nəriman oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Quliyev Xəlil Temur oğlu, Boyat kəndi
Əliyeva Zeynəb Səlim qızı, Sarıcalı kəndi