Əliyev Kazım Cəmil oğlu, Poladlı kəndi

İsmayılov İngilis Məhəmməd oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi
Qasımov Kamil Xosrov, Yuxarı Qiyaməddinlı
Rəhimov Hafiz Akif oğlu, Hındarx qəsəbəsi