Əliyev Kazım Cəmil oğlu, Poladlı kəndi

İsmayılov Valeh Cəmil oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Məmmədova Fidan Fazil qızı, Poladlı kəndi
Sadıqov Vüqar Əmiraslan oğlu, Poladlı kəndi