Əliyev Kazım Cəmil oğlu, Poladlı kəndi

Quliyev Raqub Rəhim oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Məmmədov Nihad Aqil oğlu, Poladlı kəndi
Misirova Gülşən Mübariz qızı, Poladlı kəndi