Əliyev Kazım Cəmil oğlu, Poladlı kəndi

İsmayılov Alim Məhəmməd oğlu, Arazbar kəndi
Sadıqov Seymur Zöhrab oğlu, Boyat kəndi
Xankişiyeva Xanım Aslan qızı, Boyat kəndi