Əliyev Nazim, Qaradağlı kəndi

Həşimov İsmayıl Qurban oğlu, Baharlı kəndi
Abbasov Abbas İldırım oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Əliyeva Təranə Əfrasiyab qızı, Quzanlı kəndi