Əliyev Nazim, Qaradağlı kəndi

Hüseynov Şükur Allahverdi oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Səfərov Ceyhun Elburus oğlu, Çəmənli kəndi
Həşimov İsmayıl Qurban oğlu, Baharlı kəndi