Əliyev Nazim, Qaradağlı kəndi

Məhərəmov Kamil Rafiq oğlu, Xındırıstan kəndi
Bayramova Sevda Binnət qızı, Üçoğlan kəndi
Hacıyeva Xatirə Baxşeyiş qızı, Quzanlı kəndi