Əliyev Söhrab Mürşüd oğlu, Ergi kəndi

Əliyev Şakir Əbülfət oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Sarıyev Elmin Əbülfət oğlu, Ergi kəndi
Əkbərov Samir İlyas oğlu, Üçoğlan kəndi