Əliyev Söhrab Mürşüd oğlu, Ergi kəndi

Səfərov Fəqani Rəşid oğlu, Üçoğlan kəndi
Nəcəfov Elvin Mustafa oğlu, Quzanlı kəndi
Quliyev Novruz Safqulu oğlu, Zəngişalı kəndi