Əliyev Söhrab Mürşüd oğlu, Ergi kəndi

Şahverdiyev Elman Göyüş oğlu, Çəmənli kəndi
Əliyev Mayıl Əziz oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Novruzov Nofəl Xosrov oğlu, Baharlı kəndi