Əliyev Söhrab Mürşüd oğlu, Ergi kəndi

Süleymanov Kamil Həsənxan oğlu, Zəngişalı kəndi
Qarayev Zahid Mirzə oğıu, Sarıcalı kəndi
Əhmədov Yamən Eldar oğlu, Orta Qışlaq kəndi