Əliyev Tural Novruz oğlu, Quzanlı kəndi

Gərayeva Fəridə Ədil qızı, Zəngişalı kəndi
Məmmədova Nərgiz Elman qızı, Quzanlı kəndi
Abbasov Abbas İldırım oğlu, Yüzbaşılı kəndi