Əliyev Vidadi Şahmalı oğlu, Əfətli kəndi

Abbasov Abbas İldırım oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Quliyev Novruz Safqulu oğlu, Zəngişalı kəndi
Hacıyev Namiq Allahverdi oğlu, Ergi kəndi