Əliyev Vidadi Şahmalı oğlu, Əfətli kəndi

Sarıyev Yelmar Qaraş oğlu, Ergi kəndi
Umudova Gülyanaq Valeh qızı, Quzanlı kəndi
Şahverdiyev Elman Göyüş oğlu, Çəmənli kəndi