Əliyev Vidadi Şahmalı oğlu, Əfətli kəndi

Ələsgərli Səriyyə Sədrəddin qızı, Quzanlı kəndi
Quliyev Allahverdi Qara oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Həsənov Təvəkkül Bəşir oğlu, Üçoğlan kəndi