Əliyev Vidadi Şahmalı oğlu, Əfətli kəndi

Quliyev Allahverdi Qara oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Abbasov İldırım Rəhim oğlu, Kolqışlaq kəndi
Alıxanov Heydər Qənimət oğlu, Zəngişalı kəndi