Əliyev Zahid Səlim oğlu, Sarıcalı kəndi

Sadıqov Xəlil Əvəz oğlu, Qaraxanlı kəndi
Əsədov Silyan Teyçudog oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Sadıqov Seymur Zöhrab oğlu, Boyat kəndi