Əliyev Zahid Səlim oğlu, Sarıcalı kəndi

Namazov Arzu Saday oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Hüseynov Atonoğlan Xonllor, Hındarx qəsəbəsi
Rüstəmov Bəylər Əliş oğlu, Boyat kəndi