Əliyeva Aygün Mobil qızı, Poladlı kəndi

Ələsgərov Adil Sərdar oğlu, Boyat kəndi
Cəfərov Vaqif Əbil oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Qarayev Kərəm Yelmar oğlu, Hındarx qəsəbəsi