Əliyeva Aygün Mobil qızı, Poladlı kəndi

Əlizadə Həmid Məhbub oğlu Sarıcalı kəndi
Quliyev Elçin Saday oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Allahverdiyev Radil Adıgözəl oğlu, Hındarx qəsəbəsi