Əliyeva Aygün Mobil qızı, Poladlı kəndi

Qasımov Nazim Şükür oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Məmmədova Səringül Əjdər qızı, Hacılar kəndi
İbrahimov Nazir Güləhməd oğlu, Poladlı kəndi