Əliyeva Aygün Mobil qızı, Poladlı kəndi

Baxşaliyev Eldəniz Səlim oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Ağayev Sahib Şirin oğlu, Boyat kəndi
Rəhimova Şəfəq Fazil qızı, Poladlı kəndi