Əliyeva Aygün Mobil qızı, Poladlı kəndi

Rüstəmov Ələkbər Əvəz oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Quliyeva Həqiqət Balaca qızı, Qaraxanlı kəndi
Misirova Gülşən Mübariz qızı, Poladlı kəndi