Əliyeva Aygün Mobil qızı, Poladlı kəndi

Abdullayev Həsən Hüsən oğlu, Boyat kəndi
İbişov Əkbər Qəni oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Əhmədli Aytən Yaşasın qızı,Poladlı kəndi