Əsədov Silyan Teyçudog oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Hüseynov Dəyanət Taleh oğlu, Poladlı kəndi
Əliyev Kazım Cəmil oğlu, Poladlı kəndi
Məmmədova Fidan Fazil qızı, Poladlı kəndi