Əsədov Silyan Teyçudog oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Hümbətova Rəfiqə Nürəddin qızı, Poladlı kəndi
Məmmədov Rafiq Azay oğlu, Arazbar kəndi
Cəfərova Çinarə Elşən qızı, Poladlı kəndi