Əsədov Silyan Teyçudog oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Rüstəmova Zəhra Nürəddin qızı, Poladlı kəndi
Əliyev Yusif Zahir oğlu, Poladlı kəndi
Mustafayev Əli Cavanşir oğlu, Poladlı kəndi