Əsədov Silyan Teyçudog oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Quluyev Rustam Ələkbər oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi
İsgəndərov Natiq Rəhim oğlu, Boyat kəndi
Nağıyev Rəman İlyas oğlu, İmamqulubəyli kəndi