Əsədov Silyan Teyçudog oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Səfərov Elşən Üzeyir oğlu, Poladlı kəndi
Mamedov Rafiq Azay oğlu, Arazbar kəndi
Abbasov Bəyoğlan Kərim oğlu, Hındarx qəsəbəsi