Əsədov Silyan Teyçudog oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Mustafazade Yasir Mahmud oğlu, Sarıcalı kəndi
Qarayev Aydın Yelşar oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Balayev Əmir Şəmil oğlu, Poladlı kəndi