Abbasov Nəbi İbad oğlu, Əhmədağalı kəndi

Quliyev Mutalib Novruz oğlu, Çəmənli kəndi
Gərayeva Fəridə Ədil qızı, Zəngişalı kəndi
Soltanov Fəqan Məhəmməd oğlu, Çəmənli kəndi