Abbasov Nəbi İbad oğlu, Əhmədağalı kəndi

Məmmədov Vidadi Bilaxan oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Məmmədov Məhəmməd Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi
Alıxanov Heydər Qənimət oğlu, Zəngişalı kəndi