Abbasov Nəbi İbad oğlu, Əhmədağalı kəndi

İsmayılov Əhməd İsmayıl oğlu, Çəmənli kəndi
Əhmədov Saleh Əziz oğlu, İkinci Yüzbaşılı kəndi
Nəcəfov Elvin Mustafa oğlu, Quzanlı kəndi