Abdullayev Zabil Mikayıl oğlu, Qaradağlı kəndi

Bayramov Hümbət İsa oğlu, Qaradağlı kəndi
Tağıyev Firudin Hilal oğlu, Əskipara kəndi
Orucova Şövkət Firidun qızı, Əskipara kəndi