Abdullayev Zabil Mikayıl oğlu, Qaradağlı kəndi

Sadıgov Səhhət Sabir oğlu, Əskipara kəndi
Hüseynov Sulduz Əlamdar oğlu, Əskipara kəndi
Məhərrəmov Gulzad Məhərrəm oğlu, Əskipara kəndi