Abdullayeva Nabat Elman qızı, Quzanlı kəndi

Quliyev Zabil Yusif oğlu, Zəngişalı kəndi
Rüstəmov Fəxrəddin Mehdi oğlu, Baharlı kəndi
Mehdizadə Üzeyir Mehdi oğlu, Qaradağlı kəndi