Abışov Çingiz Abış oğlu, Sarıcalı kəndi

Quliyev Mutalib Novruz oğlu, Çəmənli kəndi
Gözəlov Hafiz Vaqif oğlu, Üçoğlan kəndi
Əliyev Eyvaz Həbib oğlu, Zəngişalı kəndi