Abışov Çingiz Abış oğlu, Sarıcalı kəndi

Quliyev Səyyaf Əli oğlu, Çəmənli kəndi
Abbasov İldırım Rəhim oğlu, Kolqışlaq kəndi
Məmmədov Sabir İdris oğlu, İmamqulubəyli kəndi