Abışov Çingiz Abış oğlu, Sarıcalı kəndi

Əliyev Sərdar Sənan oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Hacıyev Namiq Allahverdi oğlu, Ergi kəndi
Orucov Vüqar Yusif oğlu, Sarıcalı kəndi