Abışov Çingiz Abış oğlu, Sarıcalı kəndi

Səfərov Həsrət Kazım oğlu, Üçoğlan kəndi
Həsənov Alı Məhəmmədəli oğlu, Çəmənli kəndi
Əhmədov Yamən Eldar oğlu, Orta Qışlaq kəndi