Abışov Çingiz Abış oğlu, Sarıcalı kəndi

Qurbanov Cəllət Boran oğlu, Ergi kəndi
Zeynalov Nizami Allahverdi oğlu, Zəngişalı kəndi
Həşimov İsmayıl Qurban oğlu, Baharlı kəndi