Ağamirov Mirağa Seyid Məhəmməd oğlu, Zəngişalı kəndi

Hüseynov Sahib Firəddin oğlu, Ergi kəndi
Gərayeva Fəridə Ədil qızı, Zəngişalı kəndi
Bayramova Sevda Binnət qızı, Üçoğlan kəndi