Ağamirov Mirağa Seyid Məhəmməd oğlu, Zəngişalı kəndi

Məmmədov Niyazi Nizami oğlu, Quzanlı kəndi
Sarıyev Elməddin Əbülfət oğlu, Ergi kəndi
Tağıyeva Fidan qızı, Quzanlı kəndi