Ağamirov Mirağa Seyid Məhəmməd oğlu, Zəngişalı kəndi

Hüseynov Akif, Əfətli kəndi
Təhmazova Nərmin Amil qızı, Quzanlı kəndi
Əliyev Sərdar Yapon oğlu, Yüzbaşıl kəndi