Ağamirov Mirağa Seyid Məhəmməd oğlu, Zəngişalı kəndi

Allahverdiyev Bəbiş Qədir oğlu, Zəngişalı kəndi
Gərayev Sabir Ağa oğlu,Mahrızlı kəndi
Əhliyyətzadə Cavidan Əhməd oğlu, Quzanlı kəndi