Ağamirov Mirağa Seyid Məhəmməd oğlu, Zəngişalı kəndi

Quliyev Səyyaf Əli oğlu, Çəmənli kəndi
Hüseynov Samir Əmrah oğlu, Mirəşelli kəndi
Cahadov Nizami Sətdar oğlu, Zəngişalı kəndi