Allahverdiyev Bəbiş Qədir oğlu, Zəngişalı kəndi

Səfərov Həsrət Kazım oğlu, Üçoğlan kəndi
Əliyev İlqar Əsəd oğlu, Qaradağlı kəndi
Əliyev Boxşeyiş Fərrux oğlu, Kolqışlaq kəndi