Allahverdiyev Bəbiş Qədir oğlu, Zəngişalı kəndi

Süleymanov Kamil Həsənxan oğlu, Zəngişalı kəndi
Sarıyev Əlizamin Telman oğlu, Çəmənli kəndi
Quluyev Zahir Yəhya oğlu, Çəmənli kəndi