Allahverdiyev Bəbiş Qədir oğlu, Zəngişalı kəndi

Abbasov İldırım Rəhim oğlu, Kolqışlaq kəndi
Rüstəmov Vəkil Nizam oğlu, Baharlı kəndi
Səfərov Ceyhun Elburus oğlu, Çəmənli kəndi