Allahverdiyev Bəbiş Qədir oğlu, Zəngişalı kəndi

Sadıqov Akif Allahverdi oğlu, Zəngişalı kəndi
Qurbanova Gülər Mürsəl qızı, Quzanlı kəndi
Hacıyev Namiq Allahverdi oğlu, Ergi kəndi