Allahverdiyev Bəbiş Qədir oğlu, Zəngişalı kəndi

Qarayev Zahid Mirzə oğıu, Sarıcalı kəndi
Alıxanov Mehdi Həsən oğlu, Zəngişalı kəndi
Quliyev Novruz Safqulu oğlu, Zəngişalı kəndi