Allahverdiyev Bəbiş Qədir oğlu, Zəngişalı kəndi

İslamzadə Elnur Kamil oğlu, Quzanlı kəndi
Məmmədov Niyazi Nizami oğlu, Quzanlı kəndi
Həsənova Xanım Əhəd qızı, Quzanlı kəndi