ALLAHVERDİYEV Elbrus Hacı oğlu

MƏHƏRRƏMOV Asif Yusif oğlu
KƏRİMOV Elgiz Kərim oğlu
MƏMMƏDOV Aytəkin İsrayıl oğlu
(27.10.1958, Gəncə – 16.6.1993, Ağdam r.) – Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı (16.9.1994, ölümündən sonra).

18 saylı şəhər orta məktəbini bitirdikdən sonra 1976-78-ci illərdə Sovet Ordusu sıralarında hərbi xidmətdə olmuşdur. Bu müddətdə Orenburq Praporşiklər Məktəbini, 1990-cı ildə isə Orconikidze Kənd Təsərrüfatı institutunu bitirmişdir.
Elbrus xeyli vaxt Vladiqafqazda yaşamışdır. Erməni işğalçılarının Azərbaycan torpaqlarında törətdikləri vəhşiliklərə dözməyərək Elbrus Vətənə üz tutur və 17 may 1992-ci ildə könüllü olaraq cəbhəyə yollanır.
Leytenant Elbrus Allahverdiyev Azərbaycan Silahlı Qüvvələri artilleriyasının ilk təşkilatçılarından olur. O, Ağdam cəbhəsində ilk artilleriya batareyasını təşkil edərək, döyüş əməliyyatlarında fəal iştirak edir. Batareya döyüşlərdən uğurla çıxır. 1992-ci ilin iyun ayında batareyanın əsasında ilk divizion yaradılır və Elbrus Allahverdiyev ona komandir təyin edilir. Divizion əməliyyatlarda döyüş tapşırıqlarını layiqincə yerinə yetirir, piyadaların və döyüş maşınlarının hərəkətinə yol açırdı. Briqadanın keçirdiyi mühüm əməliyyatlarda artilleriya divizionu sərrast atəşlə düşmənin bir çox strateji əhəmiyyətli mövqelərini darmadağın edirdi. E.Allahverdiyevin artilleriya divizionu təkcə sentyabr ayında düşmənin Avdur kəndi ətrafında bir topunu və bir iri çaplı pulemyotunu, Ağdərə bölgəsində isə bir reaktiv artilleriya qurğusunu sıradan çıxarmışdı. Oktyabr ayında düşmənin daha bir texnikası məhv edildi.
1993-cü il iyun ayının 12-də erməni işğalçıları Ağdam üzərinə güclü hücuma keçdilər. Döyüşə ilk olaraq artilleriya divizionu girdi. Ermənilər sarsıdıcı artilleriya cavabından sonra geri çəkilməyə məcbur oldular. İyun ayının 14-də düşmən yenidən Ağdam üzərinə yeridi. Bu dəfə hədəfdə Şelli kəndi idi. Elbrus Allahverdiyevin divizionu qərargahdan bir neçə döyüşçü götürüb piyadaların köməyinə getdi. Ermənilər itki verərək geri çəkilməyə məcbur oldu. İyun ayının 16-da, ermənilərin növbəti hücumu zamanı leytenant Elbrus Allahverdiyev divizion qərargahından bir neçə döyüşçü götürüb piyadaların köməyinə getdi. O, bu döyüşdə mərmi partlayışından ağır yaralandı. Komandiri hospitala çatdırdılar. Lakin onu xilas etmək mümkün olmadı.
Evli idi. Üç övladı yadigar qalıb.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 sentyabr 1994-cü il tarixli 202 saylı fərmanı ilə Allahverdiyev Elbrus Hacı oğlu ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri adına layiq görülmüşdür.
Gəncə şəhərindəki Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb. Gəncə küçələrindən biri onun adını daşıyır.
Əd.: Vüqar Əsgərov “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları” (Yenidən işlənmiş II nəşr), Bakı, 2010, səh. 33-34