Allahverdiyev Elnur Teymur oğlu, Təklə kəndi

Məmmədova Səkinə, Nərimanlı kəndi
Həsənov Bəhman Zeynal oğlu, Nərimanlı kəndi
Kərimov İsmayıl Aydın oğlu, Xan Qərvənd kəndi