Allahverdiyeva Sevinc İlham qızı, Quzanlı kəndi

Məmmədov Məhəmməd Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi
Həsənov Rəhman Məmməd oğlu, Rzalar kəndi
Məmmədov Təyyar Əli oğlu, Sarıcalı kəndi