Allahverdiyeva Sevinc İlham qızı, Quzanlı kəndi

Əhmədov Yamən Eldar oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Allahverdiyev Bəbiş Qədir oğlu, Zəngişalı kəndi
Quliyev Eltac Üzeyir oğlu, Quzanlı kəndi