Allahverdizadə Asiman Bahadur qızı, Quzanlı kəndi

Qulamov İlqar Mirağa oğlu, Quzanlı kəndi
Ağayev Bəhruz Əli oğlu, Üçoğlan kəndi
Qarayev Xaliq Tanrıverdi oğlu, Zəngişalı kəndi