Allahverdizadə Asiman Bahadur qızı, Quzanlı kəndi

Qəhrəmanov Əfəndi Barat oğlu, Qaradağlı kəndi
Səfərov Loğman Ağalar oğlu, Üçoğlan kəndi
Əliyev Söhrab Mürşüd oğlu, Ergi kəndi