Allahverdizadə Asiman Bahadur qızı, Quzanlı kəndi

Sarıyev Mahir Yelmar oğlu,
Bayramova Sevda Binnət qızı, Üçoğlan kəndi
Məmmədov Lənkəran Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi