Alşanov Talış Qəməd oğlu, Balakürd kəndi

Süleymanova Günel Zülfüqar qızı, Eyvazlılar kəndi
Ziyadova Şahnaz Şəmistan qızı, Nərimanlı kəndi
Məmmədov Qnyaz Məhəmməd oğlu, Yeni-yol kəndi