Alşanov Talış Qəməd oğlu, Balakürd kəndi

Aslanov Məzahir Ədil oğlu, Yeni yol kəndi
Həmzəyeva Əminə Yaqub qızı, Boluslu kəndi
Babayev Faiq İdris oğlu, Yeni-yol kəndi