Alşanov Talış Qəməd oğlu, Balakürd kəndi

Süleymanova Ülviyə İsfəndiyar qızı, Məşədiqaralar kəndi
Cümşüdov Cümşüd Aslan oğlu
Verdiyev İlqar Qasım oğlu