Aslanov Xəlil Sarı oğlu, Yeni yol kəndi

Babayev Pənah Bahadur oğlu, Boluslu kəndi
Əmrahov Məhyəddin Ağamalı oğlu, Balakürd kəndi
Şəmmədov Surxay Qaraş oğlu, Balakürd kəndi