Aslanov Xəlil Sarı oğlu, Yeni yol kəndi

Aslanov Məzahir Ədil oğlu, Yeni yol kəndi
Cəfərov Malik İsax oğlu, Nərimanlı kəndi
Quliyeva Ceyran Bayram qızı, Balakürd kəndi