Aslanov Xəlil Sarı oğlu, Yeni yol kəndi

Quliyev Elman Sabir oğlu, Nərimanlı kəndi
Cavadov Qəhrəman Haqverdi oğlu, Balakürd kəndi
Süleymanov Valeh Babakişi oğlu, Boluslu kəndi