Aslanov Xəlil Sarı oğlu, Yeni yol kəndi

Rzayev Adil Xurşud oğlu, Zeynallı kəndi
Qarayev Azad Həsən oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Eyvazov Namaz Cütcü oğlu, Xan Qərvənd kəndi