Babayev Faiq İdris oğlu, Yeni-yol kəndi

Allahverdiyev Elnur Teymur oğlu, Təklə kəndi
Məmmədov Şükür Həsən oğlu, Nərimanlı kəndi
Süleymanov Babakişi Yaqub oğlu, Boluslu kəndi