Babayev Faiq İdris oğlu, Yeni-yol kəndi

Həsənov Bəhman Zeynal oğlu, Nərimanlı kəndi
Paşayev Fizuli Yusif oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Adıgözəlov Babaxan, Xan Qərvənd kəndi