Babayev Müşfiq Maqsud oğlu, Boluslu kəndi

Aslanova Rəqibə Şikar qızı, Yeni yol kəndi
Həsənov Nəriman Zülfüqar oğlu, Zeynallı kəndi
Məmmədova Səkinə, Nərimanlı kəndi