Bağırov Faiq O. Əfətli kəndi

Hacıyev Fikrət Əsgər oğlu, Çəmənli kəndi
Rüstəmov Vəkil Nizam oğlu, Baharlı kəndi
Əliyev Boxşeyiş Fərrux oğlu, Kolqışlaq kəndi