Bağırov Faiq O. Əfətli kəndi

Hacıyev Teyub Sevindik oğlu, Ergi kəndi
Quliyev Zabil Yusif oğlu, Zəngişalı kəndi
Quliyev Murad Bəylər oğlu, Sarıcalı kəndi