Bağırov Faiq O. Əfətli kəndi

Məmmədov Rahim İlqar oğlu, Quzanlı kəndi
Sarıyev Hidayət Musa oğlu, Çəmənli kəndi
Qəhrəmanov Əfəndi Barat oğlu, Qaradağlı kəndi