Baxşəliyev Ramil Vəli oğlu, Baharlı kəndi

Ağamirov Mirağa Seyid Məhəmməd oğlu, Zəngişalı kəndi
Əhmədov Şamil, Qaradağlı kəndi
Bağırov Faiq O. Əfətli kəndi