Baxşəliyev Ramil Vəli oğlu, Baharlı kəndi

Əliyev Vidadi Şahmalı oğlu, Əfətli kəndi
Zeynalov Bəhlul, Qaradağlı kəndi
Əliyev Boxşeyiş Fərrux oğlu, Kolqışlaq kəndi