Baxşəliyev Ramil Vəli oğlu, Baharlı kəndi

Həsənov Rəhman Məmməd oğlu, Rzalar kəndi
Əliyev Sərdar Yapon oğlu, Yüzbaşıl kəndi
Əhmədov Bayram Əziz oğlu, İkinci Yüzbaşılı kəndi