Baxşəliyev Ramil Vəli oğlu, Baharlı kəndi

Əliyev Nizami S. Əfətli kəndi
Rüstəmov Fəxrəddin Mehdi oğlu, Baharlı kəndi
Məmmədov Təyyar Əli oğlu, Sarıcalı kəndi